twiske

dutchUKflagFlight above "Twiske"

Because the weather is great, maybe a litle cold but it is just march. Ronald and i left to recreation area "het twiske". It is really a nice place to go and really big i can tell you. The flight was above a lake called "stootersplas" but twiske is much larger.

Plans for a recreation area created between 1964 and 1968 under the supervision of the then Twiske Recreation Foundation, whose board was formed by the Province of Noord-Holland, Zaandam Development Board and the municipalities of Lake Country, Oostzaan, Purmerend, Ilpendam and Amsterdam. In 1984 the name of the foundation is changed Recreatieschap Twiske.

The designs for the current classification of Twiske are from 1972 made by Mariske Pemmelaar-Large, has previously Grondmij of contract had waived. There is the architecture sought a balance between the needs for sports and recreation in the western and southern part, more nature to the north and maintaining the Waterland character in the whole area. The southern part is increased and therefore drier, while the northern part remained largely marshy. To the north is the good old low (lazy) to recognize dike where the Landsmeer Luyendijk district is named after.

The last contribution of Pemmelaar-Great was the design of aquatic recreation Blue Gate, which came out in 1991. The eastern area The Belt was to redesign a small landfill for Landsmeer and Oostzaan. This area is partially excavated around 2005 to allow creation reed / wetland. Twiske is 650 hectares, with one third of water. Therefore it is very popular with swimmers, divers and surfers.

There are beaches, adventure and water playground, a diving platform, a port, a visitor center, a farm, dagkampeerterreinen and a windmill, Twiske Mill. Around the area runs a route of about 15km with special asphalt to skate.

 Nature lovers are particularly well catered for in the quieter areas and sanctuaries. By many water stays much marsh, reed and water birds such as bittern, shoveler, wigeon and bearded tit. To the water meadows are including Highland cattle, foxes and stoats, forests including the great spotted woodpecker, the jay and the nightingale. The area also breed birds of prey, such as hawks, buzzards and kestrels.

On the north side of the Stootersplas is a concrete wall built where the sand martin breeding a litter clay can dig. Around here and further overwinter nun and goldeneye north. Because the Stootersplas to over 30 meters deep excavated soil, sandy soil and the water is exceptionally clear compared to surrounding areas in Zaan and Waterland. If you think my english is become much better your wrong, hahaha, i use the google translater now, and it works great.

The dutch story about this area i found on Wikipedia.  The flight was a short one  took only 5 minutes. The height was 100 meter around 300 feet. I hope you like the footage, it is best watched in full HD. Please feel free to share it with your friends. more to come so subscribe to my Youtube channel. Talk to you later.


 


dutchflagVlucht boven "Twiske" 

Een prachtige dag, misschien een beetje koud maar het is uiteindelijk nog Maart, dus mogen we niet klagen. Ronald en ik gaan vandaag naar het Twiske recreatie gebied om te vliegen boven de stooterplas. Wat een prachtig gebied, en groot dat kan ik je wel vertellen. Hieronder eerst wat info over deze mooie plek in Nederland.  Die heb ik van wikipedia gehaald trouwens.

De plannen voor een recreatiegebied zijn gemaakt tussen 1964 en 1968 onder toezicht van de toenmalige Stichting Recreatiegebied Het Twiske, waarvan het bestuur werd gevormd door Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsschap Zaanstreek en de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Ilpendam en Amsterdam. In 1984 is de naam van de stichting veranderd in Recreatieschap Het Twiske.

De ontwerpen voor de huidige indeling van Het Twiske zijn vanaf 1972 gemaakt door Mariske Pemmelaar-Groot, nadat eerder de Grondmij van de opdracht had afgezien. Er is voor de architectuur een balans gezocht tussen de wensen voor sport en recreatie in het westelijke en zuidelijk deel, meer natuurwaarde aan de noordkant en behoud van het Waterlandse karakter in het hele gebied. Het zuidelijk deel is opgehoogd en daardoor droger, terwijl het noordelijk deel grotendeels drassig bleef. In het noorden is goed het oude lage (luie) dijkje te herkennen waar ook de Landsmeerse wijk Luyendijk naar vernoemd is.

De laatste bijdrage van Pemmelaar-Groot was het ontwerp van zwemrecreatiegebied de Blauwe Poort, dat in 1991 af kwam. Het oostelijke gebied De Belt was voor de herinrichting een kleine afvalstortplaats voor Landsmeer en Oostzaan. Dit gebied is rond 2005 gedeeltelijk afgegraven om riet/moerasland te laten ontstaan.

Het Twiske is 650 hectare groot en bestaat voor een derde uit water. Daarom is het zeer in trek bij zwemmers, duikers en surfers. Er zijn stranden, een avonturen- en waterspeelplaats, een duikplatform, een haven, een bezoekerscentrum, een boerderij, dagkampeerterreinen en een windmolen, de Twiskemolen. Rondom het gebied loopt een route van zo'n 15km met speciaal asfalt om te skaten.

Het gebied wordt in de vorm van een recreatieschap (Recreatieschap Twiske-Waterland) bestuurd door de provincie en meerdere gemeenten. De beheerder van het gebied is Recreatie Noord-Holland NV.

Terug naar de vlucht over de plas. Behoorlijk wat wind bij de plas rond de 17 km per uur en dat kan net. op het grasveld naast de plas een take off landingsplek gekozen en een vluchtplan gemaakt. Verder niet zoveel over te vertellen de beelden spreken voor zich denk ik. De vlucht duurde niet langer dan 5 minuten.  Ik hoop dat jullie mijn verhalen delen met jullie vrienden. Spreek jullie verder op weer.